Bredflensbjelker HEB - S355J2

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2

Toleranse etter NS-EN 10 034

Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1

Leveringstilstand M eller AR